YOLO LBP bị hủy do lỗ hổng bảo mật, người dùng được hoàn tiền

Dự án YOLO GAMES trên hệ sinh thái Blast đã thông báo kết thúc sớm hoạt động bán YOLO LBP trên nền tảng Bazaar LBP do phát hiện lỗ hổng bảo mật trong hợp đồng thông minh. Theo thông báo, người dùng đã mua rYOLO trong đợt bán sẽ được hoàn tiền bằng ETH dựa trên số tiền đã chi tiêu.

Việc hủy bỏ được thực hiện do phát hiện lỗ hổng bảo mật trong hợp đồng thông minh Bazaar LBP. Lỗ hổng này có thể gây ra thiệt hại cho người dùng tham gia, do đó việc hủy bỏ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của họ.

Tác động:

  • Hoạt động bán YOLO LBP đã bị kết thúc sớm.
  • Người dùng đã mua rYOLO sẽ được hoàn tiền bằng ETH.
  • Đội ngũ YOLO GAMES đang hợp tác với đội ngũ Bazaar và Blast để điều tra sự cố và sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật trong thời gian tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr