Người sáng lập OpenAI Sam Altman thảo luận về đầu tư Worldcoin với Tổng thống Argentina

Người sáng lập OpenAI Sam Altman và Tổng thống Argentina Javier Milei đã gặp nhau tại San Francisco để thảo luận về khoản đầu tư của Worldcoin vào quốc gia Nam Mỹ này và các vấn đề khác.
Vào thứ Tư, hai trong số những người ủng hộ chính của dự án, Sam Altman và Alex Blania, đồng sáng lập Tools for Humanity, do Blania và Giám đốc điều hành OpenAI Altman đồng sáng lập, đã gặp Chủ tịch Argentina Javier Milei, nhà phát triển chính của dự án Worldcoin. “Trong cuộc họp, nhóm Worldcoin] đã thảo luận về những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, cách chuẩn bị cho nhân loại về trí tuệ nhân tạo và khoản đầu tư tiềm năng của nó vào Argentina,”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr