Nhà sáng lập Messari: SEC dưới sự lãnh đạo của chủ tịch SEC Mỹ là một tổ chức cực kỳ vô đạo đức

Golden Finance báo cáo rằng người sáng lập Messari Ryan Selkis đã tweet rằng SEC dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch SEC Gary Gensler là một tổ chức cực kỳ vô đạo đức. Năm nay sẽ dành 50% để giáo dục các nhà lãnh đạo về sự ác ý của các cơ quan quản lý tài chính của chính quyền này, nước Mỹ đang đi sai hướng do sự lười biếng về trí tuệ và tham nhũng của chính phủ.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr