Ngoài Binance.US, SEC Hoa Kỳ cũng yêu cầu tòa án đóng băng tài sản do Binance và Changpeng Zhao nắm giữ

Vào ngày 7 tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thực hiện theo yêu cầu của mình trong hành động thực thi ngày hôm qua, yêu cầu một thẩm phán liên bang ban hành lệnh cấm tạm thời đối với tài sản của Binance, Changpeng Zhao và Binance.US, bao gồm cả tiền điện tử. SEC cũng đã yêu cầu một thẩm phán liên bang ở Washington, D.C. ra lệnh trả lại tài sản, đẩy nhanh việc khám phá tài liệu, cho phép bảo quản tài liệu, thực thi bảo quản tài liệu và cấm tiêu hủy bằng chứng, đồng thời chỉ định người nhận tài sản của Binance, Binance.US và Changpeng Zhao. 

Ủy ban yêu cầu đóng băng tài sản sau những cáo buộc rằng Changpeng Zhao và các giám đốc điều hành của Binance đã chuyển tiền của khách hàng vào quỹ đầu tư của riêng anh ấy để được sử dụng theo mong muốn của Zhao, bao gồm cả việc mua một chiếc du thuyền trị giá 11 triệu đô la và mua BUSD. Các cáo buộc tương tự như các cáo buộc chống lại FTX, Alameda Research và SBF, mặc dù Changpeng Zhao và Binance cho đến nay chỉ phải đối mặt với các cáo buộc dân sự. Đầu ngày hôm nay, có thông tin rằng SEC Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án phê chuẩn việc đóng băng tài sản BinanceUS, về điều này Zhao Changpeng cho biết lệnh đóng băng tài sản chỉ ảnh hưởng đến BinanceUS và Binance.com sẽ không bị ảnh hưởng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights