Nga chuẩn bị tích hợp đồng rúp kỹ thuật số vào hệ thống thuế của mình

Nga đang chuẩn bị tích hợp đồng rúp kỹ thuật số vào hệ thống thuế của mình và luật pháp sẽ được đưa ra trước cuối năm nay. Ủy ban Thuế và Ngân sách Duma Quốc gia được cho là đã thông qua dự luật của một thành viên tư nhân nhằm sửa đổi mã số thuế. Các nhà lập pháp cho biết việc sửa đổi sẽ cho phép cơ quan thuế “tích hợp đồng rúp kỹ thuật số” vào “hệ thống kiểm soát và giám sát thuế” của Nga. Dự luật sẽ đưa các khái niệm như “ví tiền rúp kỹ thuật số” vào mã số thuế. Nó cũng quy định rằng “các hoạt động liên quan đến việc mở và duy trì ví tiền rúp kỹ thuật số” được miễn thuế VAT. Dự thảo luật cũng sẽ yêu cầu các bên lưu giữ hồ sơ giao dịch và thu nhập trong ví nhân dân tệ kỹ thuật số, cũng như các khoản phí liên quan đến CBDC.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights