Nền tảng trò chơi tổng hợp Trala đã nhận được khoản tài trợ trị giá 5 triệu USD, dẫn đầu bởi Matter Labs và những người khác

Trala, một nền tảng trò chơi tổng hợp Web3, đã thông báo rằng họ đã huy động được 5 triệu USD tài chính, dẫn đầu là Matter Labs, Animoca Brands và Gate Labs, với tổng số 14 tổ chức tham gia.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr