Ink Finance huy động thành công hơn 5 triệu USD trong vòng tài trợ mới

Ink Finance, nền tảng cơ sở hạ tầng dành cho việc xây dựng các DAO (Tổ chức tự trị phi tập trung) trong lĩnh vực tài chính, đã hoàn tất vòng gọi vốn mới trị giá hơn 5 triệu USD. Vòng gọi vốn này do Tido Capital dẫn đầu, với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư khác.

Ink Finance sẽ sử dụng số tiền huy động được để:

  • Mở rộng các giải pháp quản lý tài chính Web3.
  • Hỗ trợ các DAO và giao thức uy tín trong lĩnh vực DeFi.
  • Thu hẹp khoảng cách giữa DeFi (Tài chính phi tập trung) và TradFi (Tài chính truyền thống).
  • Phát triển cơ sở hạ tầng tài chính hiệu quả, công bằng và toàn diện hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr