Một đảng tại Canada muốn xây dựng CBDC riêng

Người sáng lập Đảng Nhân dân Canada, Maxime Bernier cho rằng hệ thống tiền tệ fiat hiện tại đã lỗi thời và cần được thiết lập lại. Ông gợi ý xây dựng loại tiền kỹ thuật số của NHTW để kiểm soát mọi thứ trong nước.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr