Nascent mua vào Mua bắt đáy 447,67 tỷ Pepe khi thị trường sụt giảm

Theo giám sát Spot on Chain, Nascent mua vào vào Mua bắt đáy 447,67 tỷ Pepe(khoảng 5,48 triệu USD) khi thị trường giảm. Lợi nhuận chưa thực hiện hiện tại là 262.000 USD (+4,8%). Pepe hiện đứng đầu về chiếm tỷ lệ vị thế trong danh mục đầu tư của VC, tiếp theo là MKR. Tổng lợi nhuận của địa chỉ này là 2,45 triệu USD (+248%).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr