MultiChainCapital bị tấn công flash loan, tin tặc kiếm được khoảng 10ETH

Theo giám sát rủi ro bảo mật, cảnh báo sớm và chặn nền tảng BeosinEagleEye của công ty kiểm toán bảo mật chuỗi khối Beosin, dự án MultiChainCapital đã bị một cuộc tấn công flash loan (giao dịch tấn công: 0xf72f1d10fc6923f87279ce6c0aef46e372c6652a696f280b0465a301a92f2e26), tin tặc đã sử dụng Shrin mã thông báo vua không loại trừ cặp từ địa chỉ ngoại lệ, sử dụng chức năng phân phối để phát hành thêm mã thông báo và cuối cùng sử dụng chức năng hoán đổi để trao đổi các mã thông báo bổ sung để kiếm lợi nhuận 10ETH. Hiện tại, số tiền được lưu trữ trong địa chỉ của tin tặc và chưa được chuyển ra ngoài . BeosinTrace sẽ tiếp tục theo dõi dòng tiền.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr