Một thực thể không xác định đã tích lũy được hơn 3 tỷ đô la bitcoin trong ba tháng

Theo dữ liệu được theo dõi bởi @WhaleChart, một thực thể không xác định đã nhanh chóng tích lũy được số Bitcoin trị giá hơn 3 tỷ USD trong vòng chưa đầy ba tháng và sắp trở thành địa chỉ nắm giữ BTC lớn thứ ba trên thế giới.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights