NHTW Indonesia: Cần đánh đổi rủi ro của tiền điện tử để mang lại lợi ích nhất định

Trong cuộc hội nghị G20 tại Bali, Thống đốc NHTW Indonesia, ông Doni Primanto Joewono, nêu ra những rủi ro của tiền điện tử và cho biết cần chấp nhận nó để đổi lấy lợi ích to hơn. Ông cũng nhấn mạnh người dân Indonesia yêu tiền điện tử.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr