Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhMeta ra mắt chatbot AI có thể tạo câu trả lời bằng...

Meta ra mắt chatbot AI có thể tạo câu trả lời bằng văn bản và hình ảnh

Meta đã công bố ra mắt phiên bản beta của robot trò chuyện MetaAI. MetaAI có thể tạo câu trả lời bằng văn bản và hình ảnh bằng công nghệ Llama2 và nghiên cứu mô hình ngôn ngữ quy mô lớn mới nhất. Trong trò chuyện dựa trên văn bản, MetaAI có thể tìm kiếm thông qua Microsoft Bing Công cụ hợp tác để có được thông tin theo thời gian thực. Meta cho biết chatbot có thể được sử dụng trên WhatsApp, Messenger và Instagram, đồng thời sẽ được sử dụng trên kính thông minh Ray-Ban Meta và Quest3.