Nhóm Shiba Inu trêu chọc cộng đồng bằng một video bí ẩn

Tài khoản Twitter chính thức của Shiba Inu đã đăng một video bí ẩn, trêu chọc cộng đồng với những gì dường như là dự án sắp tới của nhóm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr