StarkWare: 60 triệu NFT có thể được tạo ra trong một giao dịch

Founder StarkWare, Eli Ben-Sasson cho biết công nghệ tổng hợp Zero-knowledge (ZK) về mặt lý thuyết hoàn toàn có thể mint scroll lên tới 60 triệu giao dịch thành một block trên Ethereum. Công ty vẫn đang phát triển công cụ này.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr