Máy khai thác tài sản tiền điện tử ở Hàn Quốc được định giá trên $ 45,9 tỷ

Thị trường tài sản tiền điện tử của Hàn Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng lớn vào cuối năm 2021. Định giá của thị trường là $ 45,9 tỷ (55,2 nghìn tỷ Won). Thông tin này đã được đưa ra bởi cơ quan quản lý tài chính chính của quốc gia, Ủy ban Dịch vụ Tài chính.

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất