Maven 11 ra mắt pool 30 triệu đô la cho người dùng CeFi chuyển sang

Công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Hà Lan Maven 11 đã ra mắt pool cho vay hợp tác với Maple Finance, cho phép người vay tiếp cận với tính thanh khoản trong bối cảnh thị trường đi xuống.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr