Hacker trả lại 9 triệu đô la cho Nomad

Hacker đã trả lại Nomad 9 triệu đô la dưới dạng stablecoin nhưng số tiền bị hack lên đến 190 triệu đô la. Nomad đang kêu gọi hacker trả lại và họ sẽ nhận phần thưởng xứng đáng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr