CEO LayerZero phản hồi vụ kiện FTX: Mục đích của FTX không phải là giải quyết vấn đề mà là thu thêm phí pháp lý

Theo tin tức ngày 11 tháng 9, LayerZero Lianchuang và Giám đốc điều hành Bryan Pellegrino đã tuyên bố trên nền tảng xã hội của mình rằng liên quan đến vụ kiện FTX, toàn bộ vụ kiện chứa đầy những tuyên bố không có căn cứ. LayerZero đã liên lạc với những người thanh lý FTX trong gần một năm và đã thực hiện nhiều nỗ lực để chủ động giải quyết các vấn đề về quyền sở hữu cổ phần với họ, nhưng đều bị phớt lờ. Lần này họ đệ đơn kiện đòi bồi thường, mục đích không phải là giải quyết vấn đề mà là kéo dài quá trình với hy vọng thu được nhiều phí pháp lý hơn. Pellegrino cho biết mọi gợi ý về việc rút tiền bất hợp pháp đều sai. Golden Finance trước đó đã báo cáo rằng vào ngày 10 tháng 9, sunil_trades, chủ nợ của FTX, tuyên bố trên nền tảng xã hội rằng theo các tài liệu kiện tụng, FTX đã đệ đơn kiện đòi lại LayerZeroLabs và các bên liên quan khác, tìm cách thu hồi khoảng 41 triệu đô la Mỹ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights