Matrixport: Tỷ lệ tài trợ cho thấy các nhà giao dịch tương lai kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục tăng

Vào ngày 4 tháng 6, Matrixport đã đăng trên nền tảng X rằng khi tâm lý thị trường chuyển sang kỳ vọng tăng giá, tỷ lệ tài trợ của Bitcoin đã tích cực trong vài tuần qua. Vị thế giao dịch trong hợp đồng tương lai cũng tăng lên trong 24 giờ qua. Điều này cho thấy các nhà giao dịch nhanh (nhà giao dịch tương lai) kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục tăng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr