Chương trình thí điểm “Đô la Hồng Kông kỹ thuật số” Giai đoạn 2: Kết thúc Đăng ký, Phỏng vấn Sẽ Diễn Ra Sớm

Chương trình thí điểm “Đô la Hồng Kông kỹ thuật số” (e-HKD) do Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) triển khai đã chính thức kết thúc giai đoạn 2 dành cho việc nộp đơn đăng ký. Theo thông tin cập nhật từ trang web chính thức của HKMA, thời hạn nộp đơn qua email đã đóng cửa vào ngày 17 tháng 5 năm 2024.

HKMA dự kiến ​​sẽ bắt đầu đánh giá các đơn đăng ký vào tháng 5 năm 2024. Các tổ chức được chọn vào danh sách rút gọn sẽ được mời tham gia phỏng vấn vào tháng 5 hoặc tháng 6. Thông tin chi tiết về lịch trình phỏng vấn sẽ được thông báo trực tiếp đến các tổ chức lọt vào vòng sơ tuyển.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr