Mạng SSV: Hơn 22.000 người xác nhận đã nhận được 12.936 SSV trong đợt khích lệ cuối cùng

SSV Network đã thông báo trên các nền tảng xã hội rằng vòng hoạt động khích lệ cuối cùng đã kết thúc và hơn 22.332 người xác thực tư cách nhận tổng cộng 12.936 SSV, tương đương khoảng 485.000 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr