Mạng lưới L2 Ethereum Mint Blockchain Huy Trợ Thành Công 5 Triệu USD Từ Vòng Gọi Vốn Hạt Giống

Mint Blockchain, một mạng lưới Ethereum Layer 2 (L2), đã huy động thành công 5 triệu USD trong vòng tài trợ hạt giống. Vòng gọi vốn được dẫn dắt bởi Jsquare với sự tham gia của các nhà đầu tư đáng chú ý khác như SNZ Capital, Antalpha Ventures, Mask Network, BlockAI Ventures, Predator Capital, GoPlus, Whitelist Ventures, PANONY Group, và các nhà đầu tư cá nhân bao gồm Victor, người sáng lập Smart Token Labs và Mike, người sáng lập GoPlus.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr