M & M’S tạo ra các hộp kẹo socola in hình BAYC và MAYC

M & M'S hợp tác với ban nhạc metaverse ảo KINGSHIP để tạo ra các hộp phiên bản giới hạn kẹo socola in hình BAYC và MAYC. Tổng cộng có 4.000 hộp bao gồm 3.900 hộp màu nâu và 100 hộp phiên bản vàng đánh số từ 1 – 100.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr