Renzo ra mắt Chương trình Staking REZ Phần 2 để kiếm ezPoint

Renzo, giao thức thanh khoản reStake, đã triển khai chương trình Staking REZ mới cho Phần 2 trên nền tảng X bắt đầu từ ngày 22 tháng 5. Chương trình khuyến khích người dùng Staking REZ để kiếm ezPoint, với phần thưởng 1 ezPoint mỗi giờ cho mỗi 5.000 REZ được Staking.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr