Luật sư muốn xin tạm tha SBF với lý do chuẩn bị quá nhiều hồ sơ

Trong một tài liệu nộp lên Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 8, nhóm pháp lý của SBF tuyên bố rằng kế hoạch do các công tố viên đề xuất nhằm cho phép cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried lấy tài liệu khám phá trước khi xét xử là không đủ, Jinse Finance đã báo cáo. , vì DOJ đã cung cấp khoảng 4 triệu trang tài liệu khám phá, với “hàng triệu trang tài liệu và hàng terabyte dữ liệu” để SBF xem xét cho các phiên tòa hình sự. Các luật sư cho rằng không có biện pháp nào khác ngoài việc tạm trả tự do cho SBF sẽ giải quyết thỏa đáng những vấn đề này hoặc đảm bảo quyền tham gia bào chữa của SBF cho chính mình.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights