Lãnh đạo Base: Kêu gọi dự án Meme coin để thu hút nhiều người dùng hơn vào hệ sinh thái Base

Jesse Pollak, người đứng đầu giao thức Base, đã phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Base Meme và bày tỏ hy vọng rằng nhiều dự án đồng xu Meme hơn trong hệ sinh thái Base có thể đặt ra một mục tiêu nhỏ: thu hút 10.000 người dùng mới tham gia hệ sinh thái Base và kêu gọi nhiều người hơn hỏi bạn bè xung quanh họ về hệ sinh thái Spread Base và thông tin về tiền tệ Meme;

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr