L1 Blockchain Lamina1 ra mắt Quỹ hệ sinh thái “L1EF” cho các nhà xây dựng Web3

Lamina1, một blockchain layer 1 được tạo bởi nhà văn khoa học viễn tưởng huyền thoại Neal Stephenson và cựu chiến binh mã hóa Peter Vessenes, đã ra mắt quỹ hệ sinh thái “L1EF” cho các nhà xây dựng Web3. Cung cấp các công cụ tài chính và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào các dự án cấp cơ sở . Công ty cho biết quỹ hệ sinh thái có thể truy cập công khai đầu tiên của họ nhằm cung cấp khả năng tiếp cận rộng rãi nguồn vốn cho các nhà đầu tư được công nhận trên toàn cầu đang tìm cách hỗ trợ kỷ nguyên internet tiếp theo. Lamina1 vẫn đang ở giai đoạn đầu, Vessenes cho biết, nhưng dự án sẽ sớm ra mắt mạng thử nghiệm và ông hy vọng L1EF sẽ phục vụ các mục tiêu của Lamina1 là tạo ra một “metaverse mở và cung cấp khả năng tiếp cận kinh tế rộng nhất có thể cho nền tảng”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr