Khối lượng giao dịch trên GameStop vượt 4 triệu USD

GameStop cho biết trên Twitter rằng phiên bản thử nghiệm thị trường NFT GameStop đã vượt qua 4 triệu đô la giao dịch.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr