Hemera Hợp Tác Với 0G Labs Ra Mắt BlobArchive, Cung Cấp Dữ Liệu Sẵn Có Vĩnh Viễn Cho L2 Như Taiko

Theo tin tức từ ChainCatcher, giao thức lập chỉ phi tập trung Hemera đã thông báo trên Twitter vào ngày 24 tháng 5 rằng họ đã hợp tác với 0G Labs để ra mắt BlobArchive, một giải pháp lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn cho các giải pháp L2. BlobArchive được thiết kế để lưu trữ tất cả các “blob” dữ liệu được tạo ra sau khi EIP-4844 của Ethereum được triển khai. Taiko, một giải pháp mở rộng L2, là khách hàng đầu tiên sử dụng BlobArchive để truy xuất dữ liệu blob sau EIP-4844.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr