Khối lượng giao dịch Bitcoin đạt mức cao nhất trong năm, vượt 25 tỷ USD

Theo dữ liệu từ Blockchain.com, vào ngày 28 tháng 5, khối lượng giao dịch trên chuỗi Bitcoin đã vượt qua 25 tỷ USD, mức cao nhất trong một năm tính bằng đô la Mỹ. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy kỳ vọng gia tăng đối với đồng tiền điện tử hàng đầu này.

Số lượng Bitcoin được chuyển trên blockchain cũng đạt mức cao nhất trong một năm, với 367.000 BTC được chuyển vào ngày 28 tháng 5. Tuy nhiên, số lượng giao dịch vẫn ở mức tương đối bình thường, với 596.790 giao dịch được ghi nhận trên Y Charts vào cùng ngày.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr