Tin nóng ⇢

Khảo sát: Hơn 1/5 thanh niên ở Hoa Kỳ sở hữu tài sản tiền điện tử

Theo khảo sát do Policy Genius công bố vào ngày 9 tháng 4, hơn 1/5 thanh niên ở Hoa Kỳ sở hữu tài sản tiền điện tử và thế hệ trẻ đầu tư vào tài sản tiền điện tử thường xuyên hơn bốn lần so với thế hệ cũ.

So với các khoản đầu tư truyền thống, Thế hệ Z (nhóm tuổi mới) từ 18 đến 26 tuổi có mức độ ưa thích cao nhất đối với tài sản tiền điện tử . 20% số người được hỏi thuộc Thế hệ Z cho biết họ sở hữu tài sản tiền điện tử, 18% sở hữu cổ phiếu, 13% sở hữu bất động sản và 11% sở hữu trái phiếu.

Thế hệ Millennials từ 27 đến 42 tuổi đầu tư vào tài sản tiền điện tử thường xuyên hơn một chút so với những người trả lời thuộc Thế hệ Z, với 22% sở hữu tài sản tiền điện tử.

Tuy nhiên, tỷ lệ nắm giữ tài sản tiền điện tử của Millennials chưa vượt quá tỷ lệ đầu tư truyền thống. 27% đầu tư vào cổ phiếu và 24% đầu tư vào bất động sản. Trái phiếu ít phổ biến hơn ở nhóm tuổi này, chỉ có 16% đầu tư vào trái phiếu.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 9% số người được hỏi thuộc Thế hệ Z sở hữu NFT , so với chỉ 8% của thế hệ Millennials.

Mặc dù về mặt tuyệt đối, tỷ lệ đầu tư của mỗi thế hệ cho thấy sự quan tâm nhất định đến tài sản tiền điện tử, tỷ lệ đầu tư của Thế hệ Z trở nên rất đáng kể so với các thế hệ cũ.

Policy Genius nhận thấy rằng hai thế hệ lâu đời nhất có tổng quyền sở hữu tài sản tiền điện tử thấp hơn đáng kể.

Đồng thời, chỉ 5% thế hệ bùng nổ (những người sinh từ 1946-1964) sở hữu tài sản tiền điện tử và 1% thế hệ bùng nổ sở hữu NFT .

Khoảng cách thế hệ cũng liên quan đến đầu tư bất động sản, nếu tính tỷ lệ đầu tư của Gen Z và Millennials cùng nhau, 21% số người được hỏi sở hữu tài sản tiền điện tử, trong khi 20% sở hữu bất động sản.

Tuy nhiên, mặc dù tỷ lệ đầu tư trong các nhóm tuổi rất giống nhau nhưng các nhà đầu tư lớn tuổi lại đầu tư vào bất động sản với tỷ lệ cao hơn nhiều, với 45% nhà đầu tư thuộc thế hệ bùng nổ lựa chọn bất động sản.

Báo cáo nêu rõ tình trạng thiếu nhà ở và chi phí nhà ở cao có thể ngăn cản giới trẻ đầu tư vào bất động sản, làm tăng sức hấp dẫn của các khoản đầu tư thay thế như tài sản tiền điện tử .

Có thể bạn quan tâm