Khai thác đặt cược giao thức DeFi đầu tiên trên Bitcoin ra mắt

Giao thức DeFi đầu tiên cho phép khai thác đặt cược trên Bitcoin (BTC) – Mineral đã chính thức ra mắt trên mạng Bitcoin lớp thứ hai Merlin Chain. Lợi nhuận khai thác từ token kho bạc MNER của Mineral hiện đang ở mức 1801,59%. Mineral là công ty tiên phong giới thiệu tỷ lệ băm BTC RWA, cho phép mang lại lợi nhuận bên ngoài liên tục cho giao thức. Mô hình token bánh đà kép của Mineral giúp tăng tỷ lệ nắm giữ RWA, củng cố giá trị kho bạc và mở ra khả năng Đặt lại DeFi trên BTC thông qua khả năng kết hợp cao. Đợt presale token kho bạc MNER đã thành công vang dội với mức tăng hơn 900%. Tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2024, MNER đã tăng 180%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr