Kẻ tấn công Merlin đã chuyển khoảng 165.000 USDC sang CEX

Vào ngày 26 tháng 4, theo giám sát của PeckShield, những kẻ tấn công DEXMerlin sinh thái zkSync đã chuyển khoảng 165.000 USDC sang CEX, trong đó Binance nhận được 31.000 USDC và MEXC nhận được 133.800 USDC.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr