Justin Sun Mua 18.000 ETH Trong 3 Token Put Option Của Lido Staked ETH

Theo nhà phân tích Ember Monitor trên chuỗi, Justin Sun, người sáng lập TRON và Huobi Global, đã thực hiện giao dịch mua đáng kể vào ngày 4 tháng 6 sử dụng địa chỉ ví 0x7a9. Ông đã chi tổng cộng 18.000 ETH (tương đương khoảng 6,786 triệu USD) cho 3 token Put Option (quyền chọn bán) Lido Staked ETH (stETH) sắp hết hạn vào ngày 27 tháng 6.

Giao dịch này được thực hiện với mục đích kiếm lợi nhuận cố định dựa trên biến động giá của stETH, với mức lợi nhuận dự kiến dao động từ 17% đến 21% APY.

Chi tiết giao dịch:

  • 10.000 ETH được sử dụng để mua 10.111,937 PT-weETH. Quyền chọn này cho phép đổi 1 PT-weETH lấy 1 weETH khi hết hạn vào ngày 27 tháng 6.
  • 5.000 ETH được sử dụng để mua 5.082,9 PT-pufETH. Tương tự, quyền chọn này cho phép đổi 1 PT-pufETH lấy 1 pufETH vào ngày 27 tháng 6.
  • 3.000 ETH được sử dụng để mua 3.025,9 PT-rsETH. Quyền chọn này cho phép đổi 1 PT-rsETH lấy 1 rsETH vào ngày 27 tháng 6.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr