Jack Dorsey tặng 10 triệu USD cho tổ chức phi lợi nhuận OpenSats

Theo ghi nhận của Tiendientu, OpenSats, một tổ chức phi lợi nhuận về tiền điện tử, thông báo rằng họ đã nhận được khoản quyên góp 10 triệu USD từ kế hoạch từ thiện của Jack Dorsey, số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ Nostr, một giao thức xã hội phi tập trung trên mạng Bitcoin và sự phát triển tập trung vào công nghệ liên quan của các dự án và phần mềm mã nguồn mở và miễn phí. Tất cả số tiền quyên góp sẽ được phân bổ cho các dự án được xem xét bởi Hội đồng quản trị OpenSats.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr