Helium giải quyết xong lỗi liên quan đến lỗi đồng thuận

Blockchain Helium tạm ngừng giao dịch trong khoảng 4 giờ do sự cố trình xác thực từ một bản cập nhật phần mềm, khiến quá trình cuối cùng của giao dịch bị trì hoãn. Họ đã khắc phục và người dùng có thể sử dụng bình thường.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr