Hàng Châu bổ sung phương thức thanh toán bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cho các chuyến tàu điện ngầm

Jinse Finance đã báo cáo rằng theo tin tức tài khoản công khai WeChat “Phát hành ở Hàng Châu”, bắt đầu từ hôm nay, Hàng Châu đã thêm một phương thức thanh toán di động để đi tàu điện ngầm: bắt đầu từ hôm nay, mọi người có thể sử dụng mã đi xe bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để đi tàu điện ngầm để thực hiện quét nhanh nhập và xuất mã. Đây cũng là lần đầu tiên Ứng dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số hiện thực hóa việc áp dụng các kịch bản giao thông trên toàn quốc.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights