Coinbase lỗ 1,1 tỷ đô la trong quý 2 do suy thoái chung

Đây là khoản lỗ hàng quý lớn nhất của Coinbase từ trước đến nay, khối lượng và doanh thu sụt giảm do suy thoái chung toàn cầu.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr