Hamster Kombat: airdrop phụ thuộc vào lợi nhuận hàng giờ và các thông số hoạt động khác, không phải số dư token

Trò chơi sinh thái TON Hamster Kombat đã đưa ra một tuyên bố cho biết rằng việc phân phối airdrop của người dùng sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận hàng giờ và một số thông số hoạt động khác đội ngũ phát hành trong tương lai, thay vì số số dư token . Ngoài ra, do lượng người dùng quá lớn nên đội ngũ đang tiến hành sửa chữa máy chủ để mang lại trải nghiệm tốt hơn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr