Buterin đã mint NFT “Voyager Pass 1430” có thể đổi lấy danh tính kỹ thuật số của Cộng hòa Palau

Vào ngày 20 tháng 10, ví của Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum, đã có một sự thay đổi khi trở thành “VoyagerPass1430” của Palau. NFT này hiện có 1.269 người sở hữu duy nhất. Theo tin tức trước đó, Tổng thống Cộng hòa Palau đã ký “Đạo luật cư trú kỹ thuật số” vào ngày 22 tháng 12 năm ngoái, để quốc gia này đã khởi động chương trình cư trú kỹ thuật số RNS hợp tác với CrypticLabs vào tháng 1 năm nay, chủ sở hữu danh tính kỹ thuật số sẽ có được thẻ ID vật lý, có thể được sử dụng cho các mục đích xác minh danh tính, chẳng hạn như nhận phòng khách sạn, lên máy bay, đăng ký thành viên, v.v.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr