Gitcoin hợp tác với Sei Foundation ra mắt Sei Creator Fund trị giá 10 triệu USD

Gitcoin đã hợp tác với Sei Foundation để ra mắt Sei Creator Fund, một quỹ hỗ trợ trị giá 10 triệu USD nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Sei thông qua Gitcoin Grants Stack. Vòng đầu tiên của quỹ, trị giá 250.000 USD, đã được ra mắt vào ngày 4 tháng 6, hỗ trợ các dự án tập trung vào các lĩnh vực như nền tảng nội dung phi tập trung, thị trường NFT, nền tảng xã hội, huy động vốn cộng đồng phi tập trung và hơn thế nữa.

Mục tiêu của Sei Creator Fund:

  • Thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Sei
  • Hỗ trợ các dự án sáng tạo và sáng tạo đang xây dựng trên Sei
  • Mở rộng cộng đồng Sei

Ai có thể tham gia?

  • Bất kỳ ai, từ những người mới bắt đầu đầy tham vọng đến những nhà phát triển dày dặn kinh nghiệm, đều có thể tham gia.
  • Các dự án phải đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái Sei, tích cực tham gia vào cộng đồng, có lộ trình và kế hoạch ngân sách rõ ràng, và phù hợp với các giá trị cốt lõi của Sei.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr