Coinbase kiện SEC Hoa Kỳ lên tòa án liên bang

Blog chính thức của Coinbase đã đăng rằng họ đã kiện SEC Hoa Kỳ tại tòa án liên bang, yêu cầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ sử dụng quy trình xây dựng quy tắc chính thức của mình để cung cấp hướng dẫn cho ngành công nghiệp tiền điện tử. 

Coinbase cho biết quy trình xây dựng quy tắc tồn tại để cho phép các cơ quan phát triển các quy định với đầu vào công khai và kiểm tra vị trí của họ thông qua đánh giá tư pháp; Coinbase cho biết họ chỉ yêu cầu tòa án ra lệnh cho SEC trả lời và họ có nghĩa vụ pháp lý theo cách này.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr