Giao thức Solv và Ví Binance Web3 ra mắt đợt airdrop 150.000 token SOLV

Solv Protocol đã thông báo sẽ hợp tác với ví Binance Web3 để triển khai sự kiện airdrop 150.000 token SOLV. Token phần thưởng chiếm 0,15% lượng cung ứng token quản trị Solv. Thời gian sự kiện diễn ra từ 14h00 ngày 4/6 đến 07h59 ngày 18/6.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr