Giao thức light node Layer1 Over Protocol sẽ khởi chạy mainnet vào tháng 6

Giao thức light node blockchain Layer1 Over Protocol đã ban hành một tài liệu trên nền tảng X nêu rõ rằng việc sử dụng mạng thử nghiệm của OverNode và OverWallet sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Thông báo về Phát hiện Phù thủy mới hợp tác với CEX mới sẽ được đưa ra vào đầu tháng 6 và mainnet sẽ được ra mắt vào tháng 6

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr