Giám đốc Thương mại của OpenSea: Bước tiếp theo là giúp các thương hiệu Web 2.0 tham gia Web3

Shiva Rajaraman, giám đốc kinh doanh của OpenSea, cho biết năm 2023 là năm OpenSea khởi động các dự án hoặc trình diễn một số dự án có lợi ích hoặc tính thực tiễn thực tế và nền tảng của nó sẽ có tác động lớn hơn đến những người tạo hoặc tạo Web2.0 và Web3 chính thương hiệu. ShivaRajaraman tin rằng một trong những điểm đau lớn nhất trong lĩnh vực NFT là các thương hiệu bản địa không được mã hóa cần các công cụ và OpenSea sẽ cam kết trở thành một nền tảng giúp giảm ma sát và giúp NFT “dễ dàng hơn”. 

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr