Compass Mining xa thải cho 15% nhân viên

Compass cho biết họ đã phát triển quá nhanh và cần phải “chậm” lại trong chiến lược phát triển. Đơn vị khai thác Bitcoin đã buộc phải cắt đi 15% nhân viên trong tổng số 80 người, số liệu được công bố trên trang LinkedIn của công ty.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr