Giám đốc An toàn Thông tin SlowMist cảnh báo về các tài khoản lừa đảo liên quan đến airdrop Wormhole

Giám đốc An ninh Thông tin của SlowMist, 23pds, đã đăng tải trên Twitter rằng có rất nhiều tài khoản lừa đảo liên quan đến airdrop Wormhole xuất hiện.

Hãy lưu ý:

  • Chỉ truy cập trang web và tài khoản chính thức của Wormhole.
  • Nâng cao cảnh giác với các rủi ro bảo mật.
  • Không bao giờ nhấp vào liên kết hoặc truy cập trang web từ các nguồn không chính thức.
  • Cẩn thận với các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản.

Khuyến cáo:

  • Người dùng nên cẩn thận và chỉ tham gia airdrop từ các nguồn chính thức.
  • Tuyệt đối không nhấp vào các liên kết từ các nguồn không xác định.
  • Kiểm tra kỹ lưỡng URL trang web trước khi truy cập.
  • Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài khoản cho các trang web hoặc tài khoản lừa đảo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr