Người dùng nên rút ETH khỏi LP trước khi hợp nhất diễn ra

Nhiều chuyên gia khuyên người dùng nên rút ETH khỏi LP trước khi hợp nhất diễn ra bởi vì ETHW sẽ được gửi vào các pools trên Uniswap, Susiswap, Aave, Compound có thể bị hackers đánh cắp thông qua hình thúc swap hoặc lend bằng cách sử dụng các stablecoin không có giá trị.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr