Giá Bitcoin tiếp tục giảm dưới mức 21.000 đô la

Giá Bitcoin tiếp tục giảm dưới mức 20.800 đô la trước khi hồi lên và đang giao dịch xung quanh mức 21.000 đô la.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr